Praktik & Mentor

MÅLGRUPPE

Borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse samt ressourceforløb, som har brug for ekstra støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.