Mental sundhed

Forløbene bygger på mental sundhed, trivsel og at finde egne ressourcer og potentiale fremfor begrænsninger.
Der er et grundlæggende fokus på at hjælpe og støtte borgerne i præcis de udfordringer der gør, at de ikke kan være på arbejdsmarkedet eller har brug for støtte til fastholdelse.

Borgerne vil igennem en målrettet indsats opleve, at de får de rette mentale værktøjer til at vende tilbage til en almindelig hverdag og til arbejdsmarkedet med den præmis, der nu engang er. Samtidig giver forløbene en betydelig effekt på både borgerens mentale situation og i forhold til borgerens smertehåndtering.