Kombineret individuelt- og gruppeforløb
- Mindfulness, empowerment & trivsel