Kombineret individuelt- og gruppeforløb
- Mindfulness, empowerment & trivsel

Borgere der er sygemeldte pga. stress, angst, depression, smerter, sygdom eller andet som gør, at de har svært ved at være eller ikke er på arbejdsmarkedet, herunder borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse eller borgere i jobafklaringsforløb, som har brug for ekstra støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

I det kombinerede Mindfulness gruppeforløb og individuelle forløb får borgeren det bedste fra både gruppeforløb og de individuelle samtaler. Det kombinerede forløb tager udgangspunkt i gruppeforløbet indeholdende Mindfulness, empowerment og trivsel, suppleret med individuelle samtaler, der styrker den udvikling og forandring der skabes i gruppeforløbet.

Der kan her skabes betydelige forandringer på relativt kort tid.

Når vi arbejder med mennesker i en beskæftigelsesrettet kontekst, er det væsentligt, at de oplever at blive mødt med udgangspunkt i, og med respekt for, deres situation og livsbillede. Ud fra denne erfaring og viden, bygger vores tænkning og indsatsmodel bl.a. på følgende fem tilgange og metoder:

  1. Mindfulness
  2. Kognitiv vinkel
  3. Systemisk tilgang
  4. Empowerment
  5. Gruppedynamik - Fællesskab, Inklusion, Sparring og Nærvær

 

Borgeren henvises til 6 ugers forløb, indeholdende 6 gruppesessioner samt 6 individuelle samtaler.

Da vi ønsker at give kommunens medarbejdere det bedste udgangspunkt i deres arbejde med borgerne, tilbyder Back2Work at afholde en målrettet workshop.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i, hvordan borgere med behov for fysioterapeutisk træning kan håndteres, og hvordan man som medarbejder bedst muligt, støtter eksempelvis en borger med smertesymptomer, fysiske begrænsninger og andre relevante områder.