Visionsforløb

- gruppeforløb

Borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse eller er i jobafklaringsforløb, som har brug for ekstra støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Forløbet henvender sig i særdeleshed til borgere, som har brug for at se muligheder fremfor begrænsninger og blive mere tydelige og bevidste om egne ressourcer og potentiale samt til borgere, som er stagneret i at se deres egen tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette kan skyldes, at borgerne eksempelvis har været igennem et sygdomsforløb, men også  stress, angst eller depression, eller som på anden måde ikke selv kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Borgerne skal ønske at være en del af gruppen og være aktivt deltagende i at se muligheder – også selv om det virker svært. Der ydes støtte, udvikling og indsigter i de individuelle samtaler i relation til arbejdsmarkedet.

Forløbet er ikke for borgere med akut stress, angst eller depression. Hermed forstås, at de er så påvirkede af deres egne reaktioner og manglende overskud, at de ikke formår at være med i en gruppe. Forløbet er heller ikke hensigtsmæssigt for borgere med personlighedsforstyrrelse eller anden psykiatrisk diagnose, som har en indgribende faktor i deres liv.

 

Når vi arbejder med mennesker i en beskæftigelsesrettet kontekst, er det væsentligt, at de oplever at blive mødt med udgangspunkt i, og med respekt for deres situation og livsbillede. Ud fra denne erfaring og viden bygger vores tænkning og indsatsmodel blandt andet på Mindulness, Systemisk opstilling, Coachende redskaber samt respons i og med gruppen. 

 • Mindfulness: Der vil i forløbet være nogle Jeg-støttende øvelser i form af Mindfulness, som har til formål at give deltagerne et redskab, som kan få dem til at få fodfæste og handle derfra. Accept og anerkendelse af sin situation kan være det første skridt til at se mulighederne.
 • Systemisk tilgang: Opdage barrierer, forhindringer og mål. Bevidsthed omkring hvad borger vil, kan, og hvad der mangler. Bryde med negative overbevisninger og opbygge ressourcer samt få øje på kompetencer. F.eks. opbygning af selvtillid og selvværd.
 • Samtaler: Fokus på hvad præcis denne borger har brug for, for at forandre, hvad der står i vejen for dette samt en forståelse af det. Vi vil arbejde ud fra 'her og nu' med fokus på fremtiden, og hvad fra fortiden der evt. står i vejen for at have et godt liv med de forudsætninger og potentialer borger har, og hvordan borger kan skabe en forandring på trods.
 • Gruppedynamik og respons til at opdage og genfinde sig selv og sine ressourcer.

 

I et visionsforløb vil borger:

 • få øje på egne kompetencer
 • få øget bevidsthed om egne ressourcer, denne er i besiddelse af
 • få øget opmærksomhed på selvtillid og selvværd
 • blive bevidst om hvad denne mangler eller har brug for, for at kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet
 • få fokus på eget ansvar for at skabe en forandring
 • blive bevidst om nye sider af sig selv, og hvordan de kan foldes ud
 • få afdækket og afklaret, hvordan denne kan håndtere udfordringer på en hensigtsmæssig måde
 • overordnet blive bevidst om muligheder frem for begrænsninger

 

 

Borgeren henvises til et 6 ugers forløb indeholdende 6 gruppesamtaler samt 6 individuelle samtaler.

 

Da vi ønsker at give kommunens medarbejdere det bedste udgangspunkt i deres arbejde med borgerne, tilbyder Back2Work at afholde en målrettet workshop.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i, hvordan borgere med behov for fysioterapeutisk træning kan håndteres, og hvordan man som medarbejder bedst muligt, støtter eksempelvis en borger med smertesymptomer, fysiske begrænsninger og andre relevante områder.