Sundhed, samvær og bevægelse

Forløb, der med afsæt i evidensbaserede modeller for udredning og aktivering, giver en fag­ligt professionel behandling, træning, vejledning og støtte til kommunens borgere i trygge ram­mer. Forløbet er en multifaglig helhedsløsning rettet mod kommunale forløb, som skaber de bedste betingelser for, at borgeren kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Beskæftigelsesrettet fysisk aktivitet er målrettet borgere, der af psykiske eller helbredsmæssige årsager befinder sig udenfor arbejdsmarkedet, og som i en kortere eller længere periode modtager sygedagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse eller er i jobafklaringsforløb.

For at skabe de bedste betingelser for at borgeren kan komme tilbage til arbejdsmarkedet, arbejdes der målrettet udfra et tværfagligt internt samarbejde og et arbejdsmarkedsrettet fokus,  hvor der bygges bro mellem sundhed og beskæftigelse. Der er fokus på den enkelte borger, og alle forløb er skræddersyede til den enkelte borger. Med afsæt i evidensbaserede modeller for udredning og aktivering giver vi en fagligt professionel behandling, træning, vejledning og støtte til kommunens borgere i trygge og sikre rammer.

Borgeren har igennem hele forløbet en fast tilknyttet fysioterapeut, hvilket er afgørende for at skabe tryghed  samtidig med, at vi sikrer en helhedsorienteret tilgang. Hertil foregår træningerne på lukkede og superviserede træningshold, hvor én af vores tilknyttede fysioterapeuter altid vil være tilstede og facilitere aktiviteten og træningen.

Indsatsen bygger på tre byggesten; Fællesskab, Inklusion og Samvær.

Samarbejde

For at skabe det bedst mulige udgangspunkt for et effektivt forløb for både borgere, kommune og fagpersoner ved Back2Work, vil hele forløbet være præget af et solidt samarbejde og en tæt dialog mellem os og kommunens medarbejdere.

Da vi ønsker at give kommunens medarbejdere det bedste udgangspunkt i deres arbejde med borgerne, tilbyder Back2Work at afholde en målrettet workshop.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i, hvordan borgere med behov for fysioterapeutisk træning kan håndteres, og hvordan man som medarbejder bedst muligt støtter eksempelvis en borger med smertesymptomer, fysiske begrænsninger og andre relevante områder.