Individuelle samtale forløb
- Mindfulness, empowerment & trivsel

MÅLGRUPPE

Borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse eller er i jobafklaringsforløb, som har brug for ekstra støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.