Vi bevæger mennesker!

Back2Work er en Anden Aktør virksomhed, som tilbyder arbejdsmarkedsrettede indsatser samt støtte til borgere, som er omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats på beskæftigelsesområdet. Back2Work besidder et solidt sundhedsfagligt fundament, og tilbyder en helhedsorienteret indsats, der går på tværs af sundheds-, beskæftigelses- og socialsektor, og derfor aktivt skaber sammenhængskraft mellem sundhed og beskæftigelse. Med skræddersyede forløb, hvor fokus er rettet mod hjælp-til-selvhjælp, afklares og udvikles borgerens fysiske, psykiske og sociale kompetencer med henblik på at fastholde eller sikre borgeren varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Målet er at facilitere forandringsprocesser med henblik på at bringe borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse og øget livskvalitet, uanset om formålet med indsatsen er at afklare eller opkvalificere borgeren til beskæftigelse.

Vores primære motivation er at understøtte borgere, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, i at få den bedst mulige fremtid for dem selv, hvor job og uddannelse er en del af livet.

 

Vision
Vi ønsker at være en vane- og banebrydende samarbejdspartner til kommunen indenfor Anden Aktør-markedet. Vi vil sætte vores eget præg på beskæftigelsesindsatsen i Danmark og være en del af den værdiskabende udvikling, der er så stort et behov for.

Vi tror på, at de bedste løsninger skal findes og skabes i tværgående fællesskaber, og vi vil arbejde ambitiøst og målrettet med udviklingen af det bedst mulige arbejdsliv for den enkelte borger.

 

Værdigrundlag
Vores værdigrundlag hviler på respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan udvikle sig. Vi tror på, at denne udvikling sker gennem handling og i samvær med andre mennesker.

Vores arbejde bygger på, at mennesker skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab over deres eget liv, og de mål der opstilles. Med det som udgangspunkt hjælper vi borgerne til at blive den bedste udgave af sig selv, så de kan leve det liv, de ønsker.

 

Hvorfor os?
Back2Works vision, værdigrundlag og menneskesyn danner fundament for arbejdet med hver enkelt borger, vi kommer i kontakt med:

  • Vi afsætter den tid, som borgeren har brug for
  • Vi arbejder tværfagligt og tilbyder vejledende samtaler med en terapeut
  • Vi har fokus på borgerens, ”her og nu situation” såvel som fremtidsdrømme
  • Vi arbejder kreativt og fleksibelt
  • Vi agerer altid i rollen som både Mentor og Coach samt arbejder med den enkelte borgers uddannelses- og jobforløb

 

Kvalitet skaber resultater!