Praktik & Mentor

Med skræddersyede forløb hvor fokus er rettet mod hjælp-til-selvhjælp, afklares og udvikles borgerens fysiske, psykiske og sociale kompetencer med henblik på at fastholde eller sikre borgeren varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ud fra vores værdigrundlag om, at mennesker skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab over deres eget liv, og de mål der opstilles, vil borgeren igennem en målrettet indsats få de rette værktøjer til at vende tilbage til arbejdsmarkedet med den præmis der nu engang er.