Praktik & Mentor

Med skræddersyede forløb hvor fokus er rettet mod hjælp-til-selvhjælp, afklares og udvikles borgerens fysiske, psykiske og sociale kompetencer med henblik på at fastholde eller sikre borgeren varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ud fra vores værdigrundlag om, at mennesker skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab over deres eget liv, og de mål der opstilles, vil borgeren igennem en målrettet indsats få de rette værktøjer til at vende tilbage til arbejdsmarkedet med den præmis der nu engang er.

Borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse eller er i jobafklaringsforløb, som har brug for ekstra støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Når vi arbejder med mennesker i en beskæftigelsesrettet kontekst, er det væsentligt, at de oplever at blive mødt med udgangspunkt i, og med respekt for deres situation og livsbillede. Ud fra denne erfaring og viden, bygger vores tænkning og indsatsmodel bl.a. på følgende fire tilgange og metoder:

  1. Den Motiverende Samtale
  2. Empowerment
  3. Kognitiv Coaching
  4. Gruppedynamik - Fællesskab, Inklusion og Nærvær

Hvert forløb skræddersys og tilpasses den enkelte borger. Det er afgørende for et succesfyldt praktikforløb, at borgeren kan relatere til praktikstedet og arbejdsfunktionen, hvorfor det er vigtigt ikke bare at finde en praktikplads, men den helt rigtige praktikplads. Derfor gør vi hos Back2Work meget ud af, at vi sammen med borgeren finder praktikpladsen, og vi ser helst, at det er et praktiksted, hvor borgeren også  har mulighed for at fortsætte efter de 12 uger.

Samarbejde

For at skabe det bedst mulige udgangspunkt for et effektivt forløb for både borgere, kommune og fagpersoner ved Back2Work, vil der under hele forløbet være en tæt dialog mellem Back2Work  og Kommunens medarbejdere.

Borgeren henvises til et 16-20 ugers forløb med 4-8 ugers opstart, udredning, kompetenceoptimering samt praktikplacering, og herefter 12 ugers praktik.